Contact us

Kyiv
36, Pushkinska st., 3rd floor, Kyiv, Ukraine, 01004
+38 096 698 6137
Ivano-Frankivsk
23, Sichovykh Striltsiv st., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018
Horodenka
2а, Konstytutsiyi Ukrayiny st., Horodenka, Ukraine, 78103

Media relations: Anastasiia Dereko, Communication Consultant Terre des hommes Ukraine anastasia.dereko@tdh.ch